Historie

Høsten 1982 flyttet de første beboerne inn i Drengsrudhagen, den gang kalt Drengsrud IV. Bakgrunnen for at dette området ble tatt i bruk til boliger, var at daværende eier av Drengsrud gård G. nr. 7 B. nr. 1, Helene Holter, anmodet Asker kommune om å få regulert inn noen tomter på sin eiendom som hun så kunne selge.

Asker kommune kjøpte ca. 75 mål av eiendommen som de kunne bruke til boligbygging for sine innbyggere. Området ble regulert i det som vi i dag kaller Drengsrudhagen. Fru Holter fikk regulert inn ti tomter som hun kunne bruke etter eget ønske, det er alle tomtene som ligger som eneboligtomter i blindveien på venstre side av Drengsrudhagen. Alle de andre 25 eneboligtomtene har Asker kommune fordelt til sine innbyggere, og alle rekkehusleilighetene ble fordelt av boligutvalget i Asker kommune. For å komme i betraktning ved tildelingen av eneboligtomtene, krevdes det minst 15 års botid i Asker kommune og at søkerne hadde fylt 25 år ved søknadsfristens utløp, samt at familien måtte bestå av minst to personer. Tomtene var på ca 600 m², og prisen var på kr. 250,- pr. m².

For å komme i betraktning ved tildeling av rekkehusleilighet, måtte man i praksis ha bodd eller jobbet i Asker kommune i minst 5 år. Søknadsfristen for tomter og leiligheter var 1. juni 1982. Konstituerende generalforsamling var i gymsalen på Drengsrud skole 27. juni 1983, 42 av 59 husstander var tilstede på dette møtet.

Bestemmelser

Den originale erklæringen om “Bestemmelse om bebyggelse erklæring/avtale forkjøpsrett”